ติดต่อรับข่าวสาร  

  อีเมล์ของท่าน :

 

 

 
 
สนับสนุนโดย.........

 

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัคร

รายละเอียดสมาชิก

ค่าสมาชิก

ค่าอบรมสัมมนา

จำนวนผู้เข้าอบรมสัมมนา

สามัญ
สมาชิกในนาม บริษัททำความสะอาด

3,000บ./ปี

ฟรี

2ท่าน/ครั้ง

สมทบ
สมาชิกในนาม บริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์น้ำยา
ทำความสะอาด และธุรกิจที่เกียวเนื่อง
กับการทำความสะอาด

6,000บ./ปี

ฟรี

2ท่าน/ครั้ง

ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก

-

600บ./คน/ครั้ง

600บ./คน/ครั้ง

หมายเหตุ สมาชิกท่านใดหากต้องการส่งผู้เข้าอบรมเกิน 2 ท่าน
ทางชมรมเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกคนละ 600 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิกได้ที่นี่


สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 907 4472
หรือ
cleaningclub.net@gmail.com


1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
ชื่อ-สกุล (กรุณากรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น)  - 
บริษัท/ห้างร้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
เบอร์ แฟกส์ ( FAX)
ที่อยู่ทางอีเมล์  
สมาชิกที่ต้องการสมัคร โปรดระบุ
รหัสความปลอดภัย Click to reload image
 


 ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด
โทร 02 907 4472 แฟกซ์ 02 907 4474 Email : cleaningclub.net@gmail.com