ติดต่อรับข่าวสาร  

  อีเมล์ของท่าน :

 

 

 
 
สนับสนุนโดย.........

 


รายชื่อสมาชิกชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด ปี 2554

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพิธ
15 ถนนเทพสถิตย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-808-342-3 / 053-273-690 โทรสาร 053-273-690 / 053-808-425
 
2. บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
400/22  ชั้น 17  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2273-3297 โทรสาร 0-2273-3292
 
3. บริษัท นอเทอร์เบล จำกัด
92/9 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กทม.  10220
โทรศัพท์ 0-2552-5015 / 0-2972-3874-9 โทรสาร 0-2972-3727 / 0-2552-5692 / 0-2552-0572
 
4. บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส  จำกัด
92/9 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กทม.  10220
โทรศัพท์ 0-2552-5015 / 0-2972-3874-9 โทรสาร 0-2972-5487 / 0-2552-5692 / 0-2552-0572
 
5. บริษัท มิสเตอร์คลีน เซอร์วิส (ปทท)
522/171  ซอยทรัพย์ธานี  ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2247-7670-2 โทรสาร 0-2245-9765
 
6. บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
234 ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี)  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2741-8800 โทรสาร 0-2741-8062-3
 
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคร์ แอนด์ คลีน
498/5-6 ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 -2668-1521 / 0-2668-6082 โทรสาร 0-2668-6082
 
8. บริษัท เวลคลีน จำกัด
427 ซอยรามคำแหง 43/1  ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2530-2415-7 / 0-2530-2412  โทรสาร 0-2530-2413
 
9. บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด
99/26-27  หมู่ 13  ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510
โทรศัพท์ 0-2907-4471-3  โทรสาร 0-2907-4474
 
10. บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จำกัด
เลขที่ 14/270  หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ 0-2655-3579 โทรสาร 0-2655-3568 / 0-2655-3570-1
 
11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตไบรต์ โปรดักส์
เลขที่ 253/16 หมู่ 4 ซอยพัชราภา ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 038-387-811-3 โทรสาร 038-382-490
 
12. บจก.เอ็น.ซี.ซี.คลีนนิ่ง แอนด์ ซีเคียวริตี้การ์ด เซอร์วิส
1054/10-11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2552-1000 โทรสาร 0-2552-8230
 
13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น โฮมคลีน
เลขที่ 460/7 หมู่ 15 ถนนราษฎร์คะนึง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4323-6336 โทรสาร 0-4323-6360 / 0-4322-8132
 
14. บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด
เลขที่ 102/508 หมุ่ 5 ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2920-7281-2 โทรสาร 0-2920-7281-2
 
15. บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
เลขที่ 169/73 หมู่ 3 เอ็ม.ที.อารีน่า ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2531-7673 / 0-2531-7683 โทรสาร 0-2991-0833
 
16. บริษัท บี.เค.พาวเวอร์ คลีน พลัส จำกัด
43 หมู่บ้านลาซาลเพลส ซอยลาซาล 24 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-2749-3867 โทรสาร 0-2749-3867
 
17. บริษัท บางกอก แคร์ คลีน (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 15 ซอยรามอินทรา 117 แยก 10 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 โทรศัพท์ 0-2540-4244 โทรสาร 0-2918-5210
 
18. บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด
เลขที่ 1168/109 อาคารลุมิพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2285-5011 โทรสาร 0-2285-6547
 
19. บริษัท ดูอิ้งเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1100,1102,1104,1106 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2720-6391 โทรสาร 0-2721-3251
 
20. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุฒิพงษ์ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
เชียงราย
โทรศัพท์ 0-53765055 โทรสาร 0-53735055
21. บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด
เลขที่ 54/17 หมู่ 7 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel :  0 -2930-7070, 0 -2930-7235-38  Fax :  0- 2930-7239

รายชื่อสมาชิกชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด ปี 2554 (สมทบ)

1. บริษัท เครื่องขัดไทย จำกัด
23/225 ซอยพงษ์ศิริชัย 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์ 0-2811-4305-6 โทรสาร 0-2420-0585
 
2. บริษัท วาย. เอ็น. ซี.  (ไทยแลนด์) จำกัด
366  ลาดพร้าว 94  ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์ 0-2934-4636-40 โทรสาร 0-2559-2900
 
3. บริษัท  นิลฟิสก์-แอ๊ดวานซ์  จำกัด
89  ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2275-5630 โทรสาร 0-2691-4078-9
 
4. บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด
ชั้น 15 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์  เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตลุมพินี กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2126- 9499 / 0-2656- 0022 โทรสาร 0-2656-0031
 
5. บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
844 หมู่ที่ 4 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.12บี ) ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2709-3701 / 0-2709-3704-9 โทรสาร 0-2709-4684 / 0-2710-6564
 
6. บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) จำกัด
49/8  ซอยรามคำแหง 90  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ 0-2729-6463 โทรสาร 0-2729-7289
 
7. บริษัท แว้ป ซิสเต็ม จำกัด
109/6 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2681-8370-5 โทรสาร 0-2681-8380 / 0-2681-8376
 
8. บริษัท  3M ประเทศไทย  จำกัด
ชั้น 12 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศก-มนตรี แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2260-8577 โทรสาร 0-2261-7535
 
9. บริษัท  ยูนิ-ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
128/463 หมู่ 1 ไทยประกัน ซอย 1/6 ถนนเทพารักษ์ กม. 21 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2706-3789 / 0-2315-4870-1 โทรสาร 0-2315-4794 / 0-2615-5315
 
10. บริษัท ไอ.ซี.อี.อินเตอร์เทรด จำกัด
96/455 หมู่ 3 เอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2450-6055-6 ต่อ 16 โทรสาร 0-2450-6057
 
11. Hako Group East Asia Co., Ltd.
70 Soi Santisuk Prakanong, Klongtoey Bangkok 10110
Tel : + 66-2-713-5091  Fax: + 66-2-391-5918
 

 


 ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด
โทร 02 907 4472 แฟกซ์ 02 907 4474 Email : cleaningclub.net@gmail.com