ติดต่อรับข่าวสาร  

  อีเมล์ของท่าน :

 

 

 
 
สนับสนุนโดย.........

 

 

ขอเรียนเชิญบริษัท ที่ทำเกียวกับธุรกิจทำความสะอาด  ทุกประเภท


คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานชมรม

       ขอเรียนเชิญบริษัทที่ทำเกียวกับธุรกิจทำความสะอาดทุกชนิดทั่วประเทศ ร่วมใจกัน เพื่อทำให้ชมรมมีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่าผันอุปสรรค์ในภาวะเศรษฐ์กิจ โดยจุดประสงค์เพื่อแรกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา องค์กรให้มีความแข็งแกร่งขึ้น
สมาชิกสามัญ สำหรับค่าสมัคสมาชิกบริษัททำความสะอาด ปีละ3,000 บาท
สมาชิกสมทบ ส่วนบริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาด และธุรกิจที่เกียวเนื่อง
   กับการทำความสะอาด เช่น เสื้อฟอม,ถุงขยะ ฯลฯ ปีละ 6,000 บาท
♦ โดยทางชมรม จะมีการสัมนาทุกๆ 2 เดือน 
   ท่านส่งพนักงานมาร่วมชมรมฟรี ครั้งละ 2 ท่าน ตลอดปีรวม 6 ครั้ง
   ท่านจะได้รับความรู้เทคโนโลยี่ใหม่ๆ นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในองค์กรของท่าน 
   รวมถึง ทางชมรมได้เชิญ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดครบทุกด้าน
  
เช่น การตลาด บุครกร การเงิน ฯลฯ

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็น หนึ่งเดียวกัน

รายละเอียดสมาชิก

ค่าสมาชิก

ค่าอบรมสัมมนา

จำนวนผู้เข้าอบรมสัมมนา

สามัญ
สมาชิกในนาม บริษัททำความสะอาด

3,000บ./ปี

ฟรี

2ท่าน/ครั้ง

สมทบ
สมาชิกในนาม บริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์น้ำยา
ทำความสะอาด และธุรกิจที่เกียวเนื่อง
กับการทำความสะอาด

6,000บ./ปี

ฟรี

2ท่าน/ครั้ง

ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก

-

800บ./คน/ครั้ง

800บ./คน/ครั้ง

หมายเหตุ สมาชิกท่านใดหากต้องการส่งผู้เข้าอบรมเกิน 2 ท่าน
ทางชมรมเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกคนละ 800 บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิกได้ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 907 4472
หรือ
cleaningclub.net@gmail.com


 ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด
โทร 02 907 4472 แฟกซ์ 02 907 4474 Email : cleaningclub.net@gmail.com