ติดต่อรับข่าวสาร  

  อีเมล์ของท่าน :

 

 

 
 
สนับสนุนโดย.........

 

การทำความสะอาดหลังน้ำท่วม
ทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร?  หลังน้ำท่วม
ก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าการมาของน้ำมีอะไรบ้างที่มากับน้ำ   สิ่งที่เราทราบจากข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมักจะพูดถึงเรื่องของเชื้อโรค  ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส  เชื้อแบคทีเรีย  และเชื้อรา  ซึ่งเป็นเชื้อโรค
ที่ทำให้เราเกิดอาการป่วยทั้งสิ้น หากเราไม่สามารถจัดการกับ
สิ่งเหล่านี้ได้    และที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ คราบสกปรกและ
คราบตะกรันซึ่งอาจฝั่งอยู่บนพื้นและอยู่ใต้พื้นผิว หรืออยู่ในพื้นผิว
ซึ่งถ้าเรามองข้ามมันอาจจะสร้างความยุ่งยากในอนาคตได้

ข้อแนะนำที่เราต้องรู้และจัดการกับความสะอาดและฆ่าเชื้อ

1. สำรวจดูว่าระดับน้ำที่ท่วมสูงแค่ไหนเพื่อดูว่าพื้นผิวที่อาจมความเสี่ยงอยู่ช่วงไหน
2. ตรวจสอบประเภทพื้นผิวว่าเป็นพื้นผิวชนิดใด เพื่อจะทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดให้ถูกประเภท
3. ตรวจสอบดูว่าพื้นในอาคารเป็นพื้นอะไร ปูด้วยวัสดุอะไร และโครงสร้างของการปูพื้นเป็นอย่างไร
   เพื่อจะวิเคราะห์ว่าควรจะจัดการเรื่องความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างไร
4. เลือกขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับพื้นผิว
5. เลือกประเภทของสารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยขอคำแนะนำจากบริษัทที่มีประสบการณ์
 เมื่อเรารู้ถึงวิธีการจัดการความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว ให้กำหนดวิธีการและขั้นตอนซึ่งจะประกอบด้วย

1. ขั้นตอนในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
2. ประเภทของน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
3. อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำความสะอาดแลฆ่าเชื้อ
4. เวลาที่จะใช้
5. อุณหภูมิ
6. จำนวนเจ้าที่ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร
7. อุปกรณ์ป้องกันเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เช่น ผ้าปิดจมูกที่ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้,
    รองเท้ากันลื่น, ผ้ากันเปื้อน, แว่นตา เป็นต้น
 
 
 สำหรับรายละเอียดในการทำความสะอาดอย่างคร่าวๆที่เราอาจจะต้องศึกษา  ซึ่งแยกตามประเภทพื้นผิวและธุรกิจ เช่น
โรงงานอุตสาหกรรมทั่วและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ซึ่งการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก็แตกต่างกันไป 
เราจะลองยกตัวอย่างสักรูปแบบหนึ่ง
 
อาคารโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
ขั้นตอนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
1. เริ่มจากเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
2. การทำความสะอาดเราจะเริ่มจากด้านบนลงด้านล่างเสมอ
3. เราจะเริ่มจากการเก็บเศษขยะชิ้นใหญ่ก่อน
4. ตรวจเช็คว่าเพดานสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้หรือไม่ถ้าได้ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยา
   ทำความสะอาด ตามประเภทที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ
5. ทำความสะอาดผนัง
6. ทำความสะอาดพื้นผิว
7. เช็ดหรือพ่นฆ่าเชื้อหลังทำความสะอาด
8. พนักงานก่อนออกจากบริเวณควรฆ่าเชื้อรองเท้าและผ้ากันเปื้อน ล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อ
หากถ้าเราแยกตามประเภทพื้นผิวจะมีพื้นผิวหลายประเภทที่มักนิยมใช้ในอาคารโรงงานอุตสาหกรรมเช่น พื้นซีเมนต์ 
พื้นอีพร็อกซี่  พื้นกระเบื้องยาง  ผนังทาสี  พื้นกระเบื้องเซรามิค และพื้นหินทั่วไป  เราจะลองยกตัวอย่างสำหรับ
พื้นที่มักนิยมใช้มากที่สุด คือ พื้นซีเมนต์
 
การทำความสะอาดหลังน้ำท่วมดูเหมือนจะง่ายแต่มีความเสี่ยงในการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในอนาคตเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น จึงต้องคำนึงถึงการฆ่าเชื้อเป็นหลัก และน้ำยาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ควอท  คลอรีน  ที่มักนิยมในการฆ่าเชื้อพื้นที่ได้ผลดีและราคาไม่แพงมาก  แต่ก็ต้องได้รับคำแนะนำการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจากผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้ยังมีน้ำยาที่สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในเวลาเดียวกันอีก

1. เราต้องการความสะอาดพื้นผิวก่อนด้วย น้ำสะอาดก่อนเพื่อขจัดคราบที่อยู่บนพื้นผิวออกไป
2. ผสมน้ำยาทำความสะอาด ใช้เสปรย์ด้วยเครื่องฉีดโฟม หรือทาลงบนพื้นและควรทิ้งไว้เพื่อให้สาร
   ทำความสะอาดได้ทำปฏิกิริยากับคราบสกปรกเพื่อให้อ่อนตัวแล้วจึงขัด หรือใช้ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง*
   (ควรระวังการแพร่กระจาย) หากออกไม่หมดให้ทำซ้ำจนกว่าจะหมด น้ำยาที่เหมาะกับพื้นซีเมนต์
  มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นด่าง  สารทำความสะอาดเข้มข้น  ซึ่งมีทั้งสารทำความสะอาดทั่วไป กับสาร
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งราคาค่อนข้างสูง และพื้นซีเมนต์ไม่เหมาะกับสารเคมีที่เป้นกรด เพราะจะทำลาย
  พื้นผิว  แต่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะคราบตะกรันน้ำมักจะมากับเสมอ เราควรใช้กรดที่เป็นครีม
  เพื่อช่วยขจัดตะกรันได้
3. หลังทำความสะอาดพื้นผิวแล้วเช้ดพื้นให้แห้ง ทาน้ำยาฆ่าเชื้อประเภท ควอท หรือ คลอรีน
    (ซึ่งมีกลิ่นค่อนข้างแรง ไม่ค่อยนิยมในการทำความสะอาดเท่าไร) ทิ้งไว้ สัก 10 นาที และต้องใช้สารฆ่าเชื้อ
    อย่างน้อย 400 ppm ขึ้นไป ขึ้นอยุ่กับประเภทของแต่ละผลิตภัณฑ์ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
    ทิ้งให้แห้ง
 การใช้คลอรีน แท่ที่จริงแล้วได้ผลการฆ่าเชื้อได้ดี แต่มีข้อจำกัดเรื่องกลิ่นและประเภทพื้นผิวบางประเภทซึ่งอ่อนไหวต่อคลอรีน จึงควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนเลือกใช้
ขอบคุณข้อมูลจาก
ธนาเศรษฐ์  เปรมะไตรศักดิ์
Thanasest.Prematrisak@ecolab.com
ผู้จัดการแผนกขายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
บริษัท เอ็กโคแล็บ ประเทศไทย  จำกัด

 


 ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด
โทร 02 907 4472 แฟกซ์ 02 907 4474 Email : cleaningclub.net@gmail.com