ติดต่อรับข่าวสาร  

  อีเมล์ของท่าน :

 

 

 
 
สนับสนุนโดย.........

 

 
 

 ตารางกำหนดการจัดอบรม ประจำปี 2557

 ครั้งที่

เดือน

รายละเอียด

 1

 12 มีนาคม 2557  บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) จำกัด

 2

 8 กรกฎาคม 2557  บริษัท จอนห์สัน ไดเวอร์ซี่ จำกัด

 3

 กันยายน 2557 •PULIRE Asia Pacific 2014
•อิมเพ็ค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
•ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด
•ชมรมแม่บ้านทำความสะอาด
•บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด
•บริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน(ประเทศไทย) จำกัด 
•บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด

 4

 พฤศจิกายน  บริษัท นิลฟิสก์-แอ๊ดวานซ์  จำกัด

 5

20 ธันวาคม 2557

 จัดงานปีใหม่ 2558  
 สมาชิกทุกบริษัท 
 ที่ให้การสนับสนุนชมรมฯ
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 
ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

ระบบการบำรุงรักษาอาคารแบบมืออาชีพ สถาบันไดเวอร์ซี่

 

 

ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด  มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและสาธิตการทำความสะอาดเรื่อง ระบบการบำรุงรักษาอาคารแบบมืออาชีพกับสถาบันไดเวอร์ซี่ 
ในวันอังคารที่ 8 กรฎาคม 2557  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.

ณ.ศูนย์ฝึกอบรมของ บริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัด  พระราม9 ห้วยขวาง

ดาวน์โหลดเอกสารเข้าอบรม

ติดต่อสอบถาม
โทร : 02 907 4472 / Email : cleaningclub.net@gmail.com

สัมมนาเชิงวิชาการ
และ 4 นวัตกรรมใหม่ ของ Nilfisk-Advance A/S

 

ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด 
มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
เรื่อง “4 นวัตกรรมใหม่ ของ Nilfisk-Advance A/S” โดยบริษัท นิลฟิสก์-แอ๊ดวานซ์ จำกัด
และความรู้เรื่องการจัดการ

1) การบังคับใช้ การปรับค่าแรงขั้นต่ำ และสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ตาม พรบ. 2541  
โดย คุณมโนชญ์ แสงแก้ว  วิทยากรจากสำนักคุ้มครองแรงงาน

2) กฎหมายจ้างงานคนพิการ (คนงาน 100 คน/คนพิการ 1 คน)

โดย คุณบุญธาตุ โสภา วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริม   พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ ห้อง ทรัพย์มณี 

ดาวน์โหลดเอกสารเข้าอบรม

ดาวน์โหลดแผนที่จัดสัมมนา

ติดต่อสอบถาม
โทร : 02 907 4472 / Email : cleaningclub.net@gmail.com

 

อบรมที่ผ่ามา

15 มีนาคม 2555 สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง Rental of Equipment Clean
และ ก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
ผู้ประกอบการรักษาความสะอาด มีความยินดีขอเชิญสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วม
♦ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Rental of Equipment Clean
โดยคุณวิชัย อัศวโกวิทธำรง กรรมการผู้จัดการบริษัทแว้ป ซิสเต็ม จำกัด
♦ และเรื่อง “ก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
 โดย อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
20 ธันวาคม  2554

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงสุขภาพกาย-ใจ  เรื่อง หัวเราะบำบัด
เรื่อง หัวเราะบำบัด
โดยอาจารย์ ดร.วัลลภ ปิยมโนธรรม 
วิทยากรผู้ทรงคุณาวุฒิ พร้อมกับการสาธิตและปฏิบัติจริง 
ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม  2554

ข้อมูลสัมนา ที่นี้

20 กันยายน 2554  เรื่อง “ประกันสังคมและกองทุนทดแทนเพื่อการดำรงชีพอย่างผาสุข"
โดย  อาจารย์ ฐิชาลักษณ์  ณรงค์วิทย์ วิทยากรผู้ทรงคุณาวุฒิ
พร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์จริง
ข้อมูลสัมนา ที่นี้
14 มิถุนายน 2554 เรื่อง เครื่องและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
และ เทคนิคการรับข้อร้องเรียนและคำตำหนิอย่างมืออาชีพ 
ข้อมูลสัมนา ที่นี้
19 พฤศจิกายน  2553 ในวัน ศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ ห้องพูนสุข อยู่เลขที่ 300/1 ถนนลาดพร้าว 94 แขวง-เขต วังทองหลาง  กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-559-2222


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 907 4472 หรือ
cleaningclub.net@gmail.com

โดยมีรายละเอียด >>  <<
รายชื่อสมาชิกชมรม ปี2553 >> <<


แผนที่ สถานที่อบรม โรงแรมทาวน์อินทาวน์ 

สมาชิกหรือผู้สนใจ อย่าลืมลงทะเบียน   

15 กรกฎาคม 2553 ข้อมูลสัมนา ที่นี้
10 มิถุนายน 2553 ข้อมูลสัมนา ที่นี้ >><< 
27 พฤษจิกายน 2552 สัมนา วันศุกร์ที่ 27 พฤษจิกายน 2552 ได้ที่นี่ 
16 กันยายน 2552

สัมนา วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2552 ได้ที่นี่ 

โหลดข้อมูลสัมนา
ประจำปี 2552
 

โหลดข้อมูลสัมนาประจำปี 2552   


 ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด
โทร 02 907 4472 แฟกซ์ 02 907 4474 Email : cleaningclub.net@gmail.com