ติดต่อรับข่าวสาร  

  อีเมล์ของท่าน :

 

 

 
 
สนับสนุนโดย.........

 


เรื่อง การชำระเงินบำรุงชมรมฯ

       ทางชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด ขอเรียนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเรื่องการชำระเงิน ค่าบำรุงชมรม ท่านสมาชิกสามารถชำระเงินค่าบำรุงได้ดังนี้

ชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย
ชื่อบัญชี ชมรมชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด
สาขา เอกมัย
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 152-2-01527-8

 

(การชำระเงินจะสมบูรณ์ เมื่อทางชมรมได้รับหลักฐานการโอนแล้วเท่านั้น)

โดยท่านส่งหนังสื่อฉบับที่แนบนี้ พร้อมสำเนาใบฝากเงินเข้าบัญชีถึงชมรมฯ
• ทางแฟกซ์ 02-9074474 หรือโทรศัพท์ 02-9074472-3 ติดต่อคุณ สุภาพัช ปุริมา •
เมื่อทางชมรมฯ ได้รับหนังสือพร้อมสำเนาในฝากเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ทางชมรมฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านเป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดสมาชิก

ค่าสมาชิก

ค่าอบรมสัมมนา

จำนวนผู้เข้าอบรมสัมมนา

สมาชิกในนาม
บริษัททำความสะอาด

3,000บ./ปี

ฟรี

2ท่าน/ครั้ง

สมาชิกในนาม
บริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาด
และธุรกิจที่เกียวเนื่อง กับการทำความสะอาด

6,000บ./ปี

ฟรี

2ท่าน/ครั้ง

ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก

-

600บ./คน/ครั้ง

600บ./คน/ครั้ง

หมายเหตุ สมาชิกท่านใดหากต้องการส่งผู้เข้าอบรมเกิน 2 ท่าน
ทางชมรมเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกคนละ 600 บาท


 ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด
โทร 02 907 4472 แฟกซ์ 02 907 4474 Email : cleaningclub.net@gmail.com